Interpelace starosty kauza viladomy Farkáň

Dobrý den, vážené dámy a pánové,
jmenuji se Jan Formánek a jsem předsedou Spolku pro ochranu příznivých životních
podmínek v oblasti od Bulovky po Šalamounku v Praze 5.
Interpeluji starostu ve věci stavebního záměru Viladomy Na Farkáně.
31. března CENTRAL GROUP zahájil stavební činnost. Staví v rozporu s podmínkami nezákonně vydaného stavebního povolení. Staví na základě nezákonně vydaného územního souhlasu k protihlukovému oplocení. CENTRAL GROUP stavbou doslova terorizuje místní občany.
Vámi vedená rada navíc umožnila, aby CENTRAL GROUP mohl využívat ke stavební
činnosti obecní pozemek parc.č 1484/81 a uzavřela s ním k tomu 3 smlouvy.
Žádám o odpověď na dvě otázky:
1. Otázka první:
Proč rada od září 2015 radikálně změnila svůj postoj ke stavebnímu záměru
Viladomy Na Farkáně?
Dne 16. prosince 2014 totiž rada přijala usnesení č. 6/2046/2014, kterým jednohlasně
neschválila záměr pronájmu zmíněného pozemku parc. č. 1484/81, k. ú. Košíře firmě
Central Group na zajištění stavby „Viladomy Na Farkáně“.
Čím CENTRAL GROUP přiměl radu, aby ignorovala zájmy občanů?
2. Otázka druhá.
Proč rada porušuje zákon o hl. městě Praze?
Podle tohoto zákona je rada městské části výkonným orgánem samosprávy
odpovědným ze své činnosti zastupitelstvu městské části. Rada je tedy povinna
respektovat vůli zastupitelstva, vyjádřenou v jím vydaných usneseních. Rada je
povinna zdržet se úkonů, které jsou s vůli zastupitelstva v rozporu.
Zastupitelstvo, jehož jste byl členem, dne 18.dubna 2013 přijalo usnesení
č. 24/7/2013. V něm se usneslo, že masivní výstavba v dané oblasti není v souladu
s dlouhodobě udržitelným rozvojem MČ Praha 5. Toto usnesení je stále platné.
Proč rada nerespektuje vůli zastupitelstva?
3. Na závěr kladu otázku všem přítomným:
Je rada městské části, která ignoruje zájmy občanů a koná v rozporu s vůlí
zastupitelstva způsobilá k vedení samosprávy?
Požaduji rovněž písemnou odpověď na interpelaci.
Žádám, aby tato interpelace a odpověď na ni byla uveřejněna na webové stránce
Prahy 5.
Děkuji Vám za pozornost.
Ing. Jan Formánek
Spolek pro ochranu příznivých životních podmínek od Bulovky po Šalamounku v Praze 5, Mikšovského 818/13, 158 00 Praha 5
demo Farkáň

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené a jeho autorem je bauk. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.