BARRANDOVSKÉ ESKAPÁDY

Městská část Praha 5 spolu se společností architektů „Atelier A69“ uspořádala dne 8.3.2016 v zasedací místnosti Úřadu městské části Praha 5 v ulici Štefánikova besedu s občany na téma budoucího rozvoje sídliště Barrandov.

Sídliště Barrandov již dlouho patří k lukrativním částem Prahy 5, a tak se k velké nelibosti tamních obyvatel nezadržitelně rozrůstá do obrovských betonových rozměrů. Developeři  (Finep, Landia + Ekospol) v minulosti nezaváhali ani na okamžik a rychle vykoupili zbývající volné plochy za účelem stavby nových obytných domů. Takže je jasné, že stavět se na Barrandově musí, ať se to občanovi líbí nebo ne.

Za alarmující lze považovat fakt, že developerská společnost FINEP podala koncem roku 2013 žádost o změnu územního plánu týkající se celého tohoto území, které je svou rozlohou srovnatelné s plochou současného Barrandovského sídliště. V žádosti požaduje navýšit původní kapacitu domů s celkovou podlažní plochou 180.000 m2 (tj. cca 7000 obyvatel) více než dvojnásobně, tzn. vyšší domy s menšími odstupy mezi sebou, vyšší dopravní zátěž, neochota vybudovat podzemní parkoviště ohrožení chráněné přírodní památky Prokopské údolí atd. Území vyhrazená v platném územním plánu pro veřejnou vybavenost (školská zařízení, služby pro občany, kulturní zařízení apod.) jsou nahrazena tzv. „plovoucími značkami“, což znamená, že tato území již nebudou mít svůj rezervovaný prostor. Zavedení plovoucích značek je jen předstupněm pro jejich pozdější úplné vypuštění. Plochy pro sportoviště požaduje vyloučit zcela, na nějaký park už zřejmě také nezbyde místo.

Je tu ještě jeden zásadní problém, a to nedobudovaná kanalizace! Současná kanalizace kapacitně nedostačuje pro stále rostoucí výstavbu a kanalizační svod v Klukovicích stále čeká na prodloužení do míst nové bytové zástavby. A nutno dodat, že čeká již pěkně dlouho. Dle sdělení pana místostarosty Mgr. Budína ještě dlouho čekat bude, neboť celá záležitost je již několik let stále „v řešení“.

Stejný problém je v lokalitě mezi ulicemi Štěpařská, Kurandové a Borského. Tato plocha byla a je určena pro veřejnou vybavenost. Poté, co se společnosti Bouwfonds nepodařilo změnit plán zástavby, přeprodala pozemky společnosti Landia. Ta plánuje zacpat tento pozemek několika budovami, které mají mít až 9 pater. Tím dojde ke zhoršení podmínek pro bydlení v okolí.

Městská část Praha 5 nyní připravuje novou urbanistickou studii dalšího rozvoje této oblasti, která by se měla stát součástí Metropolitního plánu hl. m. Prahy. Ovšem jak jsme se dozvěděli na této besedě, Metropolitní plán by měl být hotov až v roce 2020 a s takovou rychlostí nás jistě developerské firmy předstihnou…

Nám, normálním občanům, nezbyde zase nic jiného, než neúnavně bojovat alespoň za kousek zeleně pro naše děti. Tímto bychom chtěli poděkovat všem členům Spolku „Za lepší Barrandov“, kteří se v této kauze již dlouhodobě angažují.

Na závěr bychom chtěli požádat všechna občanská sdružení a spoluobčany, aby se aktivně zapojili do „hlídání“ akcí developerů, kteří chtějí změnit přijatelné místo k bydlení v betonovou džungli.

                                                                                                                                                          Eva Zamouřilová, Jiří Krátký

Příspěvek byl publikován v rubrice Praha 5 a jeho autorem je bauk. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.