Výzva Zastupitelům MČ Praha 5

Vážení zastupitelé,

dne 11. června 2015 budete na jednání Zastupitelstva městské části Praha 5 (dále jen “MČ P5“) postaveni před závažnou volbu. Svým hlasem můžete na dlouho ovlivnit nejen osudy mnoha nájemců bytů, občanů Prahy 5, ale i paritu sil při zjevně nezákonných a svévolných rozhodnutích, která jsou zastupitelstvu předkládána.

Jak jistě víte, Výbor majetku a investic chce doporučit přijetí usnesení, které by neschválilo prodej bytových jednotek za ceny stanovené MČ P5 a akceptované nájemníky již v roce 2014. V čele této iniciativy stojí předseda Výboru majetku a investic, pan Pavel Chramosta, dále Mgr. Jan Smetana, Ing. Pavel Richter a další pretendenti, kteří zákony interpretují zcela po svém a které naopak převážná většina nájemců a jiné právní autority považují za irelevantní.

Řada přednesených argumentů je zcela protichůdných a zavádějících. My bychom Vás rádi seznámili se základními fakty, které potvrzují oprávněnost našich požadavků, tj. koupit bytové jednotky v rámci privatizace za cenu, která nám byla nabídnuta a kterou jsme akceptovali.

Jsme přesvědčeni, že nabídka MČ P5 na prodej bytů, která byla nájemci akceptována, má všechny znaky smlouvy o smlouvě budoucí, je tedy závazná pro obě strany, a to i podle právní úpravy platné do 31. prosince 2013 a dále od 1. ledna 2014 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (nový, dále jen „NOZ“), a je soudně vymahatelná. Tíha tohoto smluvního ujednání je podepřena nájemníky již zaplacenými kaucemi, a jež MČ P5 přijala.

Dále jsme přesvědčeni, že cena stanovená MČ P5 v roce 2014 je cenou tržní, neboť znalec stanovoval cenu obsazeného bytu. Ani dle NOZ není možné stávající nájemce vypovědět a tedy MČ P5 nemá možnost tyto byty právně uvolnit a prodat je jako byty volné. Nově zpracované ceny jsou cenami za byty volné!

Manipulace ze strany výše zmíněných osob spočívá hlavně v tom, že již předchozími orgány nastartovaný proces privatizace v souladu se schválenou metodikou označují jako nelegální a že zastupitelé se svým souhlasným hlasováním vystavují nebezpečí trestního postihu.

Můžeme Vás ujistit, že toto tvrzení se nezakládá na pravdě, proces pokračující privatizace je zcela v pořádku a v souladu se zákonem i dle mínění nezávislých právních autorit.

Neustále slyšíme proklamace o „péči řádného hospodáře“, ale posuďte, vážení zastupitelé, zda vzrůstající náklady vynaložené na opakující se zpracování znaleckých posudků jsou výrazem péče řádného hospodáře; nehledě na to, že vzniká vážná pochybnost, zda si stávající nájemci budou schopni své byty koupit za cenu bytů volných.

Slibem zastupitele jste před půl rokem zavázali hájit zájmy svých voličů, občanů Prahy 5, kteří nyní očekávají Vaši jasnou podporu při tak závažné situaci jakou bytová otázka bezesporu je.

Obracíme se na Vás proto s doporučením a se žádostí, abyste ustáli tlak na vás vyvíjený a hlasovali pro schválení prodeje bytových jednotek, vymezené prohlášením vlastníka, oprávněným nájemcům dle Zásad prodeje bytů, schválených Zastupitelstvem MČ P5, tedy nájemcům, kteří přijali nabídku MČ P5 na odkoupení v souladu se schváleným záměrem.

Pravidla, kterými se určuje další postup prodeje bytových domů ve vlastnictví hl. m. Prahy – Městské části Praha 5 jako celek oprávněným nájemcům bytů byla schválena  Zastupitelstvem MČ Praha 5 (usnesení č. 16/29/2009) a účinnosti dnem 23.4.2009. Nebyla změněna a občané a voliči právem očekávají, že se i vy budete řídit zásadami a pravidly, která byla schválena a stále platí.

Žádáme Vás tedy, ověřujte si informace, které jsou Vám předkládány. Není totiž pravidlem, že jsou všechny pravdivé a správné.

 

Praha dne 8. června 2015

Za všechny oprávněné nájemce:

David Nývlt – U Malvazinky 24

Tomáš Bumbálek – Musílkova 2

Jiří Boubín – Křížová 43

Jan Říha – Holubova 2

Vadim Forst – Holubova 2

Veronika Vilímovská –  Křížová 43

 

 

 

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Praha 5 a jeho autorem je bauk. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.