Kontrola zakázky park Skalka

Přes 100 občanů Prahy 5 se již podepsalo pod následující výzvu která byla zaslána na příslušné odbory MČ Prahy 5.

Podnět ke kontrole „ revitalizace Park Na Skalce“

Protože revitalizace je spolufinancována z Evropského fondu, máme obavy o splnění a dodržení všech pravidel, zákonů a nezatížení rozpočtu Městské části Praha 5 nejasnou zakázkou.

Zakázka, revitalizace „Sady Na Skalce“ byla vyhlášena na konci prosince 2014 s ukončením v lednu 2015. Výherce zakázky se stala Litoměřická fir. nab. cenu 12mil., posléze odstoupila, firmy, které nab. cenu 14.5mil. a cca obdobné jsou vyřazeny. Zakázku získává s.r.o Petrom stavby a spol. H – Rekultivace a.s. za 20 mil. Podle inf. ale MČ nevyřídila dotčené památkáře (v parku skalka je stará vodárna – technická památka a do památek spadá i vstupní schodiště), nevíme jak je se stavebním řízením. SP na nové chodníky, stavba dalších částí zakázky nemá ovlivnit vzhled, životní prostředí, nemohou být dotčeny zákonem chráněné zájmy a práva jiných osob a právnických subjektů ( vodohospodářská díla atd.).

Protože se protáhly termíny, nedodržely se předpokládané data zahájení 1.3.2015. Podle zákona č.114/1992 § 66, lze kácení provádět do 31.3., a kácet cca 100 stromu v květnu je nehorázné.

V celé zakázce vznikají nejasnosti, ( termíny, vyřazené firmy, cena ? kácení – v zakázce není zohledněno pokácené dřevo cca 100 stromu, to je asi 200 -250 m3, atd.). Práce v parku začaly v měs. dubnu označením cca 100 stromů, průběžným kácením a probírkou keřů. Z našeho hlediska práce provádí neodborné firmy, které dostávají zadání od výherce soutěže. U parku, který vznikl v r. 1897, jsme očekávali citlivější přístup s ohledem na ráz parku ( je uměle vytvořen částečnou navážkou na vytěženém lomu). Kacení zeleně a stavební činnost může natrvalo poškodit park. Neodbornou činností a ukvapenými kroky může dojít k nenávratným škodám. Stráně jsou zpevněny kořeny, jejich narušením může dojít k sesuvu půdy na ulici a celkovému poškození, a následné investice budou mnohem vyšší.

Proto považuji za účelné, celý postup OU Praha 5 a povolovacích orgánů kontrolovat a nedopustit škody, které mohou být nenávratné. Další problém je v hnízdění ptactva, života drobných živočichů ( je zde spoustu drobného ptactva, veverek, atd.). Dnešní stav je dle mého neprofesionální a některé kroky budí dojem záměrného poškozování stromů k odůvodnění kácení.

S pozdravem občané Prahy 5

Podepsaní:

Mgr. Jarmila Košnařová, Kováků 856, Praha 5, 734711840

Světlana Fischerová, Radlická 112/22, Praha 5, 607791479

Drahoslav Pacák, Bozděchova 9, Praha 5, 723771702

Ing. Zbyněk Dokoupil, Kováků 905/4, Praha 5, 603487393

Příspěvek byl publikován v rubrice Praha 5 a jeho autorem je admin. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.