Petice proti neveřejnému jednání výborů ZMČ

V reakci na opakující se vykazování veřejnosti z části jednání výboru územního rozvoje, jsme sepsali petici proti tomuto ponižujícímu chování zastupitelů. Proklamované otevírání radnice veřejnosti se nám trochu zaseklo a vrací se do starých kolejí, zastupitel je nejmoudřejší a jedině on rozhodne co je pro MČ nejlepší…text petice: petice jednání výborů ZMČ